Over A-Team Works 4 U

Samenwerken met A-TEAM Works4 U betekent werken met een TEAM dat met u meedenkt !

A-Team Works 4 U biedt u een uitgebreid dienstenpakket: Uitzenden-Detacheren – Werving en Selectie – Pay Roll A-Team kan u helpen aan personeel in o.a. de volgende sectoren: Technisch personeel-Logistiek personeel-Administratief personeel. Als de opdracht eenmaal loopt, begint een zeker zo belangrijke taak voor ons zoals, contante evaluatie m.b.t. de te verwachte tijdsduur van de opdracht tevredenheid van de klant en de uitzendkracht, zodat voor beide partijen alles naar wens verloopt.

A-Team Works4U is sinds het jaar 2000 actief in het dagelijks verbinden van kandidaten aan opdrachtgevers in verschillende sectoren en werkt net even anders. Geen loze woorden, maar een verplichting, die we ons hebben opgelegd om invulling te geven aan het verbinden van mensen met werk waar zij goed in zijn en gelukkig van worden.

Een continu hoog niveau van dienstverlening is daarbij voor ons de onderscheidende factor. Kwaliteit, kennis, service en snelheid zijn immers zaken, die we telkens waar moeten maken.

‘Beter zijn’ vereist nauwe samenwerking met zowel de kandidaten als de opdrachtgever.
Onze persoonlijke betrokkenheid staat borg voor inventieve oplossingen.

A-TEAM Works4U bestaat uit een team van medewerkers die hun sporen in de flexbranche al ruimschoots hebben verdiend.
Door hun achtergrond, specifieke training, ervaring, de vele contacten met relaties in het bedrijfsleven en hun persoonlijke en goede contacten, is onze team in staat om met u mee te denken en passende oplossingen te vinden. De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment. Dat is waar om draait.

 

A-TEAM Works 4 U biedt u een uitgebreid dienstenpakket

 • Uitzenden
 • Detacheren
 • Werving en Selectie
 • Pay Roll; verzorging van de gehele financiële en administratieve afhandeling van de door uzelf geselecteerde krachten
 • Opleidingen en trainingen
 • Verzorging van testen
 • Groepsvervoer van en naar de werkplek

Hoe werkt A-TEAM Works4U voor u?

 •  Inventarisatiegesprek met de opdrachtgever en de direct leidinggevende.
 • Vaststellen van de exacte behoefte in concrete gegevens: opleiding, werk en ervaringen, persoonlijkheid, CAO, salarisniveau, etc.
 •  Informatie m.b.t. eventuele veiligheidsvoorschriften en –procedures
 • Bezoek aan uw bedrijf, zodat wij de juiste sfeer proeven
 • Mogelijke directe invulling uit bestand of gerichte zoekopdracht met tijdslimiet.
 • Voorstelling aan opdrachtgever en introductie op de werkplek.
 • Verzorging van de personeelsadministratie, zoals; verloningen, verzekeringen, afdrachten sociale premies en verdere administratieve afhandelingen.

De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) heeft ingrijpende gevolgen voor organisaties die uitzendkrachten inlenen van uitzendondernemingen. Met de invoering van deze wet, op 1 juli 1998, kunt u als inlener niet meer wettelijk gevrijwaard worden van de aansprakelijkheid voor de afdracht van sociale premies en belastingen.

Nu de wettelijke mogelijkheid tot vrijwaring van aansprakelijkheid voor af te dragen (sociale- en fiscale) premies voor de door u ingeleende uitzendkrachten per 1 juli 1998 is vervallen, kunt u zich beroepen op de door de private (uitzend) branche opgerichte vrijwaringregelingen.

Door onze lidmaatschap en keurmerken bij de N.B.B.U., Stichting Normering Arbeid /NEN4400-1, wordt uw aansprakelijkheid gevrijwaard en werkt u met een professionele, gezonde organisatie.

U kunt op de website van de NBBU en de Stichting Normering Arbeid alle benodigde informatie opvragen. ( www.nbbu.nl / www.normeringarbeid.nl )

ALGEMENE VOORWAARDEN

A-TEAM Works4U is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU) en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden van de N.B.B.U.

Voor meer informatie kunt u ons ten alle tijden bellen en ook ons website www.a-team.nl bezoeken…

A-TEAM Works4U B.V.
Winkelcentrum Woensel 84-R
5625 AE EINDHOVEN
Website: www.a-team.nl
E-mail: info@a-team.nl
Tel. 040-2569760